Kontakt

Kontakt mailowy:

oliped@amu.edu.pl

 

Adres Komitetu Naukowego:

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Budynek D, p.317