Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej:


Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – prodziekan WSE ds. studenckich i organizacji kształcenia

Wiceprzewodnicząca:  dr hab. Agnieszka Iwanicka

Sekretarz: dr Anna Mazurowska

Członkini: dr Monika Christoph

Członkini: dr Marta Kędzia

Członkini: dr Grażyna Barabasz