Harmonogram

 

HARMONOGRAM V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

Edukacja – Wychowanie – Pomoc

Opracowanie Regulaminu Olimpiady Pedagogicznej – wrzesień 2021 r.

Rozpropagowanie informacji o Olimpiadzie – zasięg ogólnopolski – październik 2021 r.

Przygotowanie Informatora Olimpiady Pedagogicznej – październik – listopad 2021 r.

Ogłoszenie Informatora Olimpiady Pedagogicznej – 6 listopada 2021 r.

Zgłoszenie uczestników Olimpiady (załącznik nr 1 do Regulaminu)  – do dnia 22 grudnia 2021 r.

Dystrybucja tematów eseju pedagogicznego – 28 grudnia 2021 – 10 stycznia 2022 r.

I ETAP (zawody na terenie szkoły) – 12 stycznia 2022 r.

Odbiór zapakowanych prac (poczta tradycyjna) od uczestników – do 18 stycznia 2022 r.

Sprawdzenie prac pisemnych uczestników – do 11 lutego 2022 r.

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do II etapu zawodów – do 15 lutego 2022 r.

Dosłanie prac – analiza indywidualnego przypadku II etap –  do dnia 25 marca 2022 r.

Zapoznanie się z pracami i ocena prac uczestników II etapu – do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do III etapu –
do 26 kwietnia 2022 r.

Rozesłanie informacji za pomocą listów z uwzględnieniem terminu i godziny rozmowy.

III ETAP (finał) rozmowa uczestników z Komitetem Naukowym – 6 czerwca 2022 r.

Wyłonienie laureatów6 czerwca 2022 r.

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom i Finalistom – 6 czerwca 2022 r.