Harmonogram

 

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

Edukacja – Wychowanie – Pomoc

Opracowanie Regulaminu Olimpiady Pedagogicznej – wrzesień/październik 2022 r.

Rozpropagowanie informacji o Olimpiadzie – zasięg ogólnopolski – październik 2022 r.

Przygotowanie Informatora Olimpiady Pedagogicznej – październik – listopad 2022 r.

Ogłoszenie Informatora Olimpiady Pedagogicznej – 04 listopada 2022 r.

Zgłoszenie uczestników Olimpiady (załącznik nr 1 do Regulaminu)  – do dnia 22 grudnia 2022 r.

Dystrybucja materiałów (test wiedzy pedagogicznej) – od 02 do 10 stycznia 2023 r.

I ETAP (zawody na terenie szkoły) – 12 stycznia 2023 r., godz. 09.00

Odbiór zapakowanych prac (poczta tradycyjna) od uczestników ze szkół – do 18 stycznia 2023 r.

Sprawdzenie testów wiedzy przez Komitet Naukowy Olimpiady – do 03 lutego 2023 r.

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do II etapu zawodów – do 06 lutego 2023 r.

II Etap – Dosłanie prac – analiza indywidualnego przypadku  –  do dnia 24 marca 2023 r.

Zapoznanie się z pracami i ocena prac uczestników II etapu – do dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do III etapu –
do 21 kwietnia 2023 r.

Rozesłanie finalistom informacji na temat godziny indywidualnych rozmów z Komitetem Naukowym Olimpiady w III Etapie – do 15 maja 2023 r.

III ETAP (finał) rozmowa uczestników z Komitetem Naukowym Olimpiady – 02 czerwca 2023 r.

Wyłonienie laureatów 02 czerwca 2023 r.

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom i Finalistom – 02 czerwca 2023 r.