Strona główna


ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA

 

III Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego otoczenia.

Intencją przyświecającą temu przedsięwzięciu jest popularyzowanie myśli pedagogicznej w codziennym życiu młodzieży i wspieranie ich działań o charakterze pomocowym poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również zainteresowanie młodych ludzi tematyką edukacji oraz wychowania.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:
I. etap – szkolny – polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez Organizatorów, w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady (etap szkolny – 10 stycznia 2020);

II. etap – polega na przygotowaniu i opisaniu indywidualnego przypadku wraz z zaproponowaniem strategii udzielenia pomocy (termin nadesłania prac do 31 marca 2020);

III. etap – finał – ma charakter rozmowy ze specjalistami i polega na zaprezentowaniu przypadku nadesłanego przez Uczestnika w II etapie zawodów, rozmowa poprzedzona jest krótką 10-cio minutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi działaniami pomocowymi (termin 15 czerwca 2020).

 

 

 

 

 

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/

Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych