Strona główna


ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA

 

III Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego otoczenia.

Intencją przyświecającą temu przedsięwzięciu jest popularyzowanie myśli pedagogicznej w codziennym życiu młodzieży i wspieranie ich działań o charakterze pomocowym poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również zainteresowanie młodych ludzi tematyką edukacji oraz wychowania.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

 

Szanowni Państwo, 

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),  a tym samym ze zmianą zapisaną w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 530) informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 konkursy i olimpiady, które nie zakończyły się przed dniem 26 marca br. są konkursami dwuetapowymi.

W roku szkolnym 2019/2020 nie organizuje się III etapu (finału) konkursów/olimpiad.  Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do finału wystawia się zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Finalisty, nie wyłania się laureatów.

 

Olimpiada składa się z III etapów:
I. etap – szkolny – polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez Organizatorów, w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady (etap szkolny – 10 stycznia 2020);

II. etap – polega na przygotowaniu i opisaniu indywidualnego przypadku wraz z zaproponowaniem strategii udzielenia pomocy (termin nadesłania prac do 31 marca 2020);

III. etap – finał – ma charakter rozmowy ze specjalistami i polega na zaprezentowaniu przypadku nadesłanego przez Uczestnika w II etapie zawodów, rozmowa poprzedzona jest krótką 10-cio minutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi działaniami pomocowymi (termin 15 czerwca 2020).

 

 

 

 

 

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/

Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych