Strona główna

 

 VI Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna  EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC

Olimpiada ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego otoczenia. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie dostrzegli, że praca pedagoga jest pracą z drugim człowiekiem w różnym wieku, w różnym momencie drogi życiowej. Jest pracą z indywidualnym człowiekiem. Pragniemy by dostrzegli, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny a przez to wyjątkowy. Chcemy zainspirować do refleksji nad tym, czego potrzebują inni ludzie, by godnie żyć, by się rozwijać zgodnie z ich potencjałem? W czym możemy im pomóc? Jak możemy ich wspierać w pokonywaniu różnych życiowych trudności? Na ile możemy zmienić ich życie?

Olimpiada ma charakter zawodów, realizowanych w trzech etapach opisanych szczegółowo w regulaminie.

 

Nagrodą dla laureatów Olimpiady Pedagogicznej jest Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dla finalistów przewiduje się nagrody książkowe lub rzeczowe ufundowane przez Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Dyrektor Publicznego Salezjańskiego LO w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

 

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/

 

Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych